Víte, jak vybrat vhodný krb tak, aby dokonale zapadnul do vaší domácnosti?

Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)

Živý oheň je čarokrásný. Rozpustile tančící plamínky a praskání dřeva dokáží zahnat veškeré starosti a navodit romantickou atmosféru plnou klidu, relaxace a vášně. Všudypřítomné teplo zahřeje nejen celý dům, ale společně s polínky vzplanou i vaše srdce. Než ale poprvé škrtnete zápalkou v domácím krbu, máme pro vás veškeré informace, které zužitkujete při výběru, stavbě i samotné údržbě.

Co je vlastně krb?

Krby jsou druh topidla na tuhá paliva, většinou na dřevo. Obecně ale krby neslouží k vytápění celého domu, ba naopak. V praxi si lidé pořizují krby spíše kvůli jejich vkusnosti a právě pro to kouzlo, kterým dokáží naplnit místnost. Můžeme se ale setkat s lidmi, kteří krbem vytápějí své chatky a nebo pouze jednu místnost, když ještě venku nevládne mráz, ale chtějí si užít pohodu, jak se říká: u rodinného krbu.

 

Původně se stavěly krby s otevřeným ohništěm, jež mohly připomínat krby pohádkové krby na hradech a zámcích. Současná realita je již někde úplně jinde. U dnešních moderních krbů můžeme plápolající oheň pozorovat pouze za sklem.

Jednotlivé komponenty

Těmto moderním krbům se říká krb s uzavíratelným ohništěm. Ohniště je uzavřeno tzv. krbovou vložkou, která mívá prosklená dvířka. Právě díky krbové vložce je účinnost spalování mnohem vyšší.

 

Samotné ohniště krbu je tedy z krbové vložky, kde se spaluje dřevo. Materiál, ze kterého je krbová vložka vyrobená se může lišit od jednotlivého výrobce, ale zpravidla to bývá plech nějaké vhodné oceli. Vnitřní stěny a dno bývají vystlány šamotem či jiným podobným materiálem.

 

 • Krbová vložka se dále napojuje na komín za pomoci kouřovodu.
 • Okolo kouřové vložky je krbová komora, která je tvořena ze stěn a stropu celého krbu.
 • Mezi stropem krbové komory a stropem místnosti obvykle vzniká prostor, který se nazývá izolační komora.
 • A celou stavbu můžeme nazvat obestavba krbu.

 

Jaké jsou typy krbu?

Procesem spalování dřeva či jiného tuhého paliva v ohništi vzniká tepelná energie, která se uvolňuje do prostoru. Část této energie, obvykle kolem 30-40 %, sáláním přechází přes sklo dvířek přímo do místnosti. Zbylá energie se přes ocelový plášť krbové vložky dostává do krbové komory. Tam tepelná energie čeká na to, až ji vysvobodíme ven, aby mohla vyhřívat obydlí.

 

Možná si někteří z vás ještě vzpomenou na základy fyziky a 3 hlavní způsoby předávání tepla. Ano správně! Je to: proudění = konvekce, sálání = záření a vedení = kondukce. Dle druhu předávání tepla právě rozlišujeme krby na teplovzdušné, sálavé a teplovodní.

Teplovzdušný krb

Vzniklé teplo v krbové komoře se odvádí ven díky usměrněnému proudění vzduchu (konvekce).

 

Pro lepší pochopení si zavedeme ještě dva pojmy: vstupní a výstupní konvekční otvor, jejiž účel si vysvětlíme později. S tím, že vstupní konvekční otvory jsou zabudovány do obestavby dole u podlahy a ty výstupní naopak nahoře pod izolační komorou. Obvykle bývají tyto otvory z estetického hlediska zakryty, např. ventilační mřížkou.

 

Systém teplovzdušnýho krbu funguje na tomto principu:

U podlahy jsou tzv. vstupní konvekční otvory, přes které je nutné přivést dostatečné množství vzduchu pokojové teploty do krbové komory (pod krbovou vložku). V komoře dochází k proudění kolem krbové vložky a k jeho ohřívání. Dostatečně zahřátý vzduch putuje směrem vzhůru (z termodynamiky víme, že teplejší vzduch vždy stoupá). A následně dochází k výdechu z horní části obestavby přes výstupní konvekční otvory přímo do místnosti.

 

U teplovzdušných krbů bývají stěny krbové komory běžně vyrobeny z tepelně-izolačních materiálů. Z toho důvodu dochází k minimálnímu sálání tepla z těchto stěn. U těchto krbů je okamžitý výkon = okamžitému výkonu krbové vložky.

Sálavý (akumulační) krb

Sálové krby se staví bez ventilačních mřížek tak, aby byla krbová komora zcela uzavřená. Tepelná energie se dostává do místnosti sáláním přes povrch stěn komory. Z toho důvodu se stěny komory vyrábí z materiálů s velkou tepelnou vodivostí.

Sálavý akumulační krb

U těchto krbů se často krbová komora doplňuje o akumulační prvky (akumulační prstence např. okolo kouřovodu, akumulační boxy nebo panely).

Systém funguje tak, že oheň se udržuje na jmenovitý výkon krbové vložky jen nějakou dobu, např. 4 hodiny. Během toho se akumulační prvky dobíjí a po uplynutí této doby se nechá oheň dohořet a už se nepřikládá. Následně kompaktní systém těchto akumulačních výměníků postupně uvolňuje akumulovanou energii, která stejně jako v původním systému sálá ze stěn krbové komory do okolí krbu.

 

U sálavých krbů se někdy také využívá rozvodový systém hypokaustu, tzn. krb je napojen na uzavřený teplovzdušný rozvod vedený do dalších místností.

Teplovodní krb

U teplovodních krbů je nutná krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem. V tomto výměníku je voda, do které je vedením (kondukcí) předána většina (asi 70 % výkonu) tepelné energie z krbové vložky. Zbytek tepla sálá přes sklo dvířek a stěny pláště.

 

Tento typ krbu se často využívá pro vytápění celého domu, protože teplovodní výměník je napojen na otopnou soustavu domu. Je možné krb využít i k ohřevu vody, kdy výměník lze snadno napojit i na bojler.

Kombinovaný krb

Speciálním typem krbu může být kombinace minimálně 2 způsobů rozvodu tepla. Opravdu záleží jen na vašich preferencích a účelu krbu. Můžete zvolit kombinaci teplovodního krbu, jehož obestavba má konvekční otvory, tudíž plní i funkci teplovzdušného krbu.

 

Další možností je kombinace teplovzdušného a sálavého krbu. Kde se při výrobě komory použije jak tepelně-izolační, tak i sálavý materiál.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů

A teď nastává ta chvíle, kdy si srovnáme výhody a nevýhody všech těchto typů krbů.

Teplovzdušný krb a jeho výhody a nevýhody

Teplovzdušný krb je ideálním řešením pro místa s trvalým pobytem osob nebo objekty, které jsou charakteristické tím, že je zde potřeba nutný rychlý náběh topení.

 

 

Výhody

Nevýhody

+     rychlý start topení

-       krátká tepelná setrvačnost systému

+     vyšší okamžitý výkon

-       častější přikládání

+     levnější pořizovací cena

-       teplovzdušné rozvody → nutný ventilátor → zvukové i klimatické propojení místností

+     cirkulace vzduchu (vytopí i větší prostory

-       cirkulace vzduchu = zvýšená prašnost

+     kratší doba nahřívání systému

-       teplotní rozdíly u podlahy a stropu

+     nižší hmotnost

 

+     možnost teplovzdušného rozvodu do dalších místností

+     malá spotřeba energie

 

Akumulační krb a jeho výhody a nevýhody

Trvale obydlené objekty, kde je pravděpodobnost častého užívání jsou akumulační krby skvělou volbou.

 

Výhody

Nevýhody

+     schopnost akumulovat teplo pro pozdější čerpání

-       delší náběh na provozní teplotu

+     dlouhá tepelná setrvačnost

-       nižší okamžitý výkon

+     tepelná pohoda (svislé teplotní zóny → celé tělo ve stejné teplotě)

-       vyšší hmotnost

+     nevíří prach

-       vyšší pořizovací náklady

+     méně časté přikládání

 

+     vyšší celkový výkon

+     vyšší účinnost celého systému ⇒ nižší provozní náklady

+     vyšší užitná hodnota

 

Teplovodní krb a jeho výhody a nevýhody

Ideální do rodinných domů pro permanentní obývání. Rozvod tepla pomocí radiátorů či podlahovým topením.

 

Výhody

Nevýhody

+     nevíří prach

-       není vhodný jako alternativa k akumulačnímu vytápění

+     nevysušuje vzduch

-       pomalý nástup vytápění

+     akumulace vyprodukovaného tepla

-       potřeba elektrického proudu

+     ekonomický provoz (nižší provozní náklady)

 

+     snadná kombinace s dalšími zdroji vytápění (bojler, při zatopení odpojí hlavní kotel)

 

Co znamená výkon krbu?

Jak již bylo řečeno, výkono krbové vložky udává celkový výkon krbu. Opravdový výkon je ale ukryt v palivu, tedy ve dřevě. Pokud v krbu neplápolá oheň, nemá ani žádný výkon. Z výzkumů je zjištěno, že spálením 1 kg dřeva (o vlhkosti 20 %) vznikne cca 4kWh tepelné energie.

 

Při spalování vzniká tzv. komínová ztráta, při které uniká zhruba 25 % tepelné energie komínem ven. Reálně tedy jedním kg dřeva získáme na skutečné vytápění pouze 75 % tepelné energie, tedy 3kWh. Skutečný výkon krbu je tedy závislý na tom, kolik dřeva do krbu naložíme. Pokud za hodinu spálíme 1 kg dřeva, budou to 3kWh, pokud ale přidáme a budeme pálit až 2 kg dřeva, dostaneme výkon 6kWh.

 

Nutno podotknout, že výrobce na krbových vložkách výkon uvádí. Říká se mu jmenovitý výkon a je to výkon, při kterém má vložka nejvyšší účinnost a je pro něj vyrobená.

Vše co potřebujete vědět o krbové vložce

Aby byl výběr krbové vložky jako procházka růžovým sadem, je dobré nastudovat si základní charakteristiky a možnosti. Pojďme se společně podívat na možnosti, které možná budete zvažovat.

Krbové vložky s teplovodním výměníkem

Krbové vložky s teplovodním výměníkem jsou teplovzdušné vložky vylepšené o teplovodní výměník. A právě proto se veškeré informace vztahují k teplovzdušným vložkám, včetně těch s výměníkem.

 

Rozdíl mezi teplovzdušnou vložkou a vložkou s teplovodním výměníkem jsme si již vysvětlili v úvodu. Ve své podstatě se jedná o teplovodní krb, kde je teplo předáváno pomocí výměníku do radiátorů nebo podlahového topení.

 

Pro vložky s výměníkem je tedy pochopitelně nastavena i vyšší cena. Při pořizování nezapomeňte také na náklady spojené s připojením ke stávající otopné soustavě. Přistavování tohoto krbu do již zařízeného a plně funkčního domu bývá problematické a dražší. Proto se vyplatí krb pořídit hned při stavbě.

Materiál krbové vložky

U starších modelů se pravděpodobně setkáte s litinovými krbovými vložkami. Dnes se již litina téměř nepoužívá a je nahrazena ocelí. Vložky jsou tedy svařené z plechu z vhodné oceli. Dno a stěny jsou pak obklopeny šamotem.

 

Šamotová výstelka v ohništi udržuje vyšší teploty, a tak zvyšuje účinnost. Když náhodou dojde k mechanickému poškození nebo opotřebení, lze tuto výstelku snadno vyměnit. Je cenově dostupná a zvládnete ji nainstalovat svépomocí.

Prosklení krbové vložky

Tvary prosklení krbové vložky

Každý kdo někdy viděl krb, jistě si vybaví základní provedení, kde má krbová vložka pouze jedna prosklená dvířka. Nicméně doba jde dopředu a s ní i provedení vložek.

Jaké jsou tedy možnosti prosklení?

 

 • jedna přední dvířka s jedním rovným sklem
 • rohové prosklení (přední + levé nebo pravé sklo) - většinou z 1 kusu lomeného skla, ale můžou být i dvě a vzájemně na sebe nasedat
 • prosklení do tvaru C (přední + kratší obě boční skla)
 • prosklení do tvaru U (přední + delší obě boční skla)
 • průhledné = tunel (prosklená přední a zadní stěna) - používá se pro instalaci krbu do stěny mezi 2 místnostmi

 

U vložek s prosklením do tvaru C a U vznikají určité nevýhody. Ty jsou dány tím, že se zmenšuje plocha s výstelkou, naproti tomu se zvětšuje plocha prosklených stěn. Sklo je pro oheň studené a tak, dochází od skleněných stěn k ochlazení teploty v ohništi a tak se snižuje výkon. Při nízkém výkonu dochází k značnému špinění skla.

 

Druhá nevýhoda spočívá v tom, že se zvyšuje podíl sálání tepla přes sklo. U vložek s prosklením do tvaru C a U to může být až 70 %. A tak se rozvod tepla, ať už teplovodním nebo teplovzdušným zbývá malá část z celkového výkonu.

Typy prosklení krbové vložky

U výběru prosklení vás ještě možná napadne otázka: “A nebylo by lepší dvojité až trojité prosklení?” Ano možnost tohoto vylepšení je zde samozřejmě také. Ale nutno podotknout, že za tento požadavek si musíte připlatit. A teď vás napadne jistě další otázka: “A vyplatí se to?”

 

Důvodem, proč výrobci začali nabízet dvojskla či trojskla je hned několik. Prvním z nich je jejich snaha o zmenšení podílu sálání tepla do místnosti přes sklo vložky. Druhým a možná o něco podstatnějším je fakt, že sklo jako takové ochlazuje teplotu. Dvojskla či dokonce trojskla jsou více izolované od pokojové teploty a sklo nejblíže ohništi je tedy pro oheň o něco teplejší.

Napojení na přívod vzduchu pro spalování z exteriéru

Tato možnost je dnes u krbových vložek naprostý standard. Pro spalování je nutný přísun vzduchu. Na 1 kg dřeva je spotřeba vzduchu cca 8 - 10 m3. V případě, že u krbu není nainstalován přívod vzduchu z exteriéru, oheň čerpá vzduch z místnosti, ve které je krb umístěn.

 

Tento fakt není zcela ideální pro dýchání a pobyt v místnosti. Abychom měli dostatek kyslíku na dýchání je pak nutné o to více větrat. A právě proto je dnes snad již každý krb vybavem možností pro napojení na přívod vzduchu z exteriéru.

Krycí rámek nebo rámeček

Stěna komory a přední rám krbové vložky se nesmí nikdy vzájemně dotýkat. Jak praví fyzika, teplem dochází k rozpínání ocelové krbové vložky. To by mohlo vést k poškození obestavby a vzniku trhlin na jejích stěnách.

 

Z tohoto důvodu je vždy nutné mezi rámem krbové vložky a obestavbou ponechat, tzv. dilatační mezeru zhruba 5 - 10 mm velkou. Tato mezera nevypadá z estetického hlediska nijak zvlášť vábně. A právě na zakrytí této nevzhledné mezery se používá krycí rámek či rámeček, který se nasadí na přední rám vložky.

 

Tyto rámečky se často nabízejí jako příslušenství, které je nutné dokoupit navíc. Je to proto, že ji nelze použít na všechny typy krbů, jako je např. krb s kamennými obklady.

Ohniště s roštem nebo bez?

U tradičních krbů byl vždy součástí ohniště rošt. Roštem se přivádí primární vzduch potřebný pro rozdělání ohně. Navíc rošt poskytuje snadné a jednoduché řešení čištění, kdy roštem padá popel do popelníku, který lze bez obtíží vynést.

 

Nicméně doba jde dopředu a pro někoho nevzhledné rošty přestaly být atraktivní. Mnohem designově dnes působí šamotová výstelka. U těchto bezroštových krbů je vzduch obvykle přiváděn speciálními otvory v dolní hraně ohniště. Vybírání popela je ovšem poněkud složitější.

Systém otevírání dvířek

Místo se dá šetřit všelijak. I systému otevírání dvířek lze šetřit prostorem a zabránit tak případnému zranění. Zde jsou jednotlivé systémy otevírání:

 

 • pantové dvířka
 • výsuvná dvířka (nahoru, dolů i do strany)

 

Efektivní způsob výsuvného otevírání ale ovšem není zadarmo. Opět se jedná o příplatkovou vychytávku. Výsuvná dvířka také nejsou doporučování k sálavým akumulačním krbům, kde hrozí poškození mechanismu.

Hloubka ohniště

Hloubka ohniště se do velké míry odvíjí od tepelné ztráty vašeho domu. Dobře zateplený nízkoenergetický dům má tuto ztrátu poměrně nízkou. To znamená že pro tyto domy není nutný příliš velký výkon krbu. A my už víme, že výkon krbu znamená, množství spáleného paliva. 

 

Aby tedy v ohništi byla správná teploty a my zároveň mohli šetřit dřevem, vznikají ohniště se zmenšeným rozměrem.

Zadní přikládání

Jestliže i vy si potrpíte na čistotu, obzvlášť ve společných prostorách, kde trávíte nejvíce času s rodinou nebo s návštěvou, pak je možnost zadního přikládání právě pro vás. Díky těmto dvířkům lze do krbu přikládat z jiné (např. technické) místnosti. Jedná se v podstatě o stejný typ vložky jako je průhledná, jen s tím rozdílem, že místo skla je zde výstelka jako na ostatních stěnách.

To nejdůležitější o obestavbě krbu

Pro obestavbu krbu máte několik možností pro výběr materiálu. Jak to tak už bývá, každý materiál s sebou přináší určité výhody, ale i nevýhody.

Normy pro obestavbu krbu

Při vybírání materiálu na obestavbu je žádoucí dodržovat stanovené normy a pravidla. Právě jedna z norem se týká krbové komory, která musí být dle této normy postavena z pouze z zdravotně nezávadných a nehořlavých materiálů s reakcí na oheň A1. Stejně tak je důležité, aby měl materiál hladký povrch odolný proti otěru, který vzniká díky proudícímu vzduchu.

 

Kromě materiálu norma určuje i závazné standardy pro okolní zdi. To znamená, že povrchová teplota zdí, které jsou v bezprostředním kontaktu s krbovou komorou (např. stěna za krbem), nesmí kvůli krbu přesáhnout teplotu 85°C. Z toho důvodu se přiléhající zdi vždy izolují tepelně-izolačním materiálem. Tato izolace platí samozřejmě i pro strop, jen u podlahy je výjimka a její izolace není nutná.

Tepelná izolace - ano nebo ne?

U teplovzdušných krbů je teplo ven předáváno hlavně prouděním. Z toho důvodu se často izolují i ostatní stěny krbu. Vhodné je použít např. velkoformátové kalcium-silikátové nebo vermikulitové tepelně-izolační desky.

 

Tepelně izolovat celou stavbu je vhodné hlavně tehdy, pokud nemáte sálavý krb a plánujete teplo z krbu rozvádět i do dalších místností teplovzdušným rozvodem. Proč? Místnost, ve které je krb umístěn, zvládne hravě vyhřát jen přes sálání přes sklo. Proto je škoda mít jednu místnost přetopenou a nevyužít teplo v krbové komoře jinak.

 

V případě, že tepelný rozvod nemáte v plánu, je použití izolačního materiálu spíše zbytečné. Proč? Protože teplo bude stejně zůstávat v místnosti, kde krb stojí a izolační materiály jsou nadbytečná investice. V tomto případě se spíše hodí využít nějaké sálavé materiály.

 

Tip: Součástí obestavby krbu musí být i tak konvekční otvory.

 

U teplovodních krbů se používá tepelně-izolační materiál. Použití sálavých materiálů by bylo v tomto případě bezvýznamné.

Materiál pro obestavbu krbu

Už jsme to v předešlých odstavcích trochu nakousli. Nejvyužívanějším tepelně izolačním materiálem pro obestavbu krbu je kalcium-silikátové či vermikulitové desky. Pojďme se podívat na jejich vlastnosti. Zapomenout nemůžeme ani na sálavé tvarovky používané v případě krbu bez rozvodu tepla.

Kalcium-silikátové tepelně-izolační desky

Pro tento materiál je typická nižší objemová hmotnost, což znamená lepší izolační vlastnosti. Mají vláknitou strukturu, díky které jsou i pevnější než vermikulitové. Jejich výhodou je snadná instalace, kterou zvládne každý.

 

U těchto materiálů je doporučeno povrch (z obou stran) penetrovat kvůli lepší tepelné izolaci a ochrany před otěrem. Pro lepení je nutné použít vysokoteplotní tmel, aby se stavba pořádně držela.

Vermikulitové tepelně-izolační desky

I když izolační vlastnosti a pevnost nejsou na tak vysokém stupni jako kalcium-silikátové desky, pro krbovou izolaci jsou naprosto dostačující a bývají u nás i známější. Jejich výhodou je přírodní materiál a také to, že není nutné je penetrovat. Stejně jako u předchozího materiálu je práce s vermikulitovými deskami snadná.

 

Tip: Při výběru materiálu a značky doporučujeme podívat se do technického listu, který vám řekne o dané značce a vlastnostech materiálu vše potřebné.

Sálavé tvarovky

Jak již bylo řečeno, u krbů bez rozvodu tepla do dalších místností je škoda celý krb tepelně izolovat. Naopak je nutné podpořit sálání tepla do místnosti. K tomu nám pomohou sálavé tvarovky.

 

V případě, že chcete tento proces ještě více podpořit a dosáhnout tak lepších výsledků, máte možnost využít akumulační sálavé tvarovky. Ty jsou schopny kumulovat velké množství tepla a rychle o předávat do místnosti sáláním.

 

Tip: Pro svou vyšší hmotnost a pevnost jsou vhodné pro obklady těžšími materiály. Je možné je použít na obestavbu i teplovzdušných krbů, kdy přispívají akumulačními vlastnostmi.

Jak na omítku?

Pro kompletní dokončení krbu je nutné nahodit obestavbu omítkou. V první řadě je nutné udělat základní omítku, která slouží jako podklad pro tu finální, dekorativní nebo obklad. Měla by být vyztužená perlinkou (síťkou).Nutno podotknout, že omítka kolem krbu je velmi tepelně namáhána. Proto je potřeba pro její vyhotovení použít kamnářskou maltu i perlinku.

 

Začít byste určitě měli zpevněním vnějších stran krbu pomocí ocelových rohů. A to z toho důvodu, že rohy vyčnívající do prostoru se často setkávají s nechtěnými nárazy. Tyto ocelové rohy poskytnou ochranu obestavbě. Následně klasicky nahodíme obestavbu kamnářskou maltou s vrstvou zhruba 2-3 mm. Na tuto vrstvu přiložíme kamnářskou perlinku, zarovnáme a vtlačíme do malty.

 

Tip: První zátop proveďte dokončení základní omítky. Docílíte tak kvalitního vysušení a vytvrzení základní omítky.

Designové obložení krbu, klasická omítka nebo tradiční kachlová kamna?

Aby byl krb kompletní a vyzařovala z něj ta správná pozitivní romantická energie, je potřeba ho vyšperkovat tak, aby zapadl do stylu domu. Vytvořit opravdu úchvatný design krbu je dnes hračka. Je tolik možností. Někdo před moderním stylem možná upřednostní jednoduchou omítku a jiný zas zavzpomíná na doby našich babiček a obloží krb kachlicemi.

 

Na výběr máte samozřejmě i nespočet dalších možností jako je umělý kámen, cihla, kov, mramor, žula, pískovec nebo mastek. Záleží jen na vašich preferencích. S každým materiálem lze vytvořit designové krby.

Klasická omítka

Jestliže jste typ člověka, který má rád jednoduchost a nenápadnost, můžete pro finální vzhled krbu zvolit klasickou omítku. Máte na výběr z různých zrnitostí a barev, stačí si jen vybrat. Výhodou je cenová dostupnost a snadné sladění s interiérem. Nevýhodou však je, že se může zašpinit sazemi.

Kamenné obklady

Jedním ze stylových obkladů ke jistě přírodní kámen. Je velmi odolný, nehořlavý a s životností je na tom lépe než kdejaký materiál. Navíc není třeba se omezovat, máte na výběr z několika barevných variant. Nejpoužívanějšími přírodními kameny bývá pískovec, žula či mramor. Ale nejlepší akumulační vlastnosti má bezpochyby mastek.

 

U umělých kamenů si dejte pozor na vlastnosti. Můžete se trefit zrovna do toho který se pro obložení krbu zcela nehodí.

Kovové obložení

Jedinečnost a originalitu jistě zajistí kovové obložení. Nezapadá ovšem do všech designů interiéru. Na výběr máte nerezové, mosazné nebo obyčejné černé obložení. Má však jednu nevýhodu, že nemá žádné akumulační schopnosti.

Kamenný koberec

Kamenný koberec je možné zvolit z říčních, perleťových i mramorových kamínků. Výhodou je, že kamenný koberec je bezspárový, otěruvzdorný a snadno se udržuje. Ocenit také můžete to, že je odolný proti nárazům, chemikáliím a není hygienicky závadný.

Keramické kachle

Kachlová keramická kamna se pyšní svou dlouhou tradicí. Jsou ekologická a cenově dostupná. Jejich výhodou je nespočet barevných a vzorových provedení a dobré akumulační vlastnosti.

Cihlový pásek

Co se ke krbu velmi hodí je cihlový pásek. Vybrat si můžete z mnohých barevných i materiálových variant. Působí moderně a elegantně. Jejich výhodou je, že pokud se přikládka úplně nepovede, pak se tato nedokonalost ztratí ve spárách.

Výběr vhodného krbu a krbové vložky

Designového krbu ve vaší domácnosti lze docílit různě. Mohou být jedinečný svým obkladem, prosklením, tvarem, zapuštěním do stěny, umístěním atd. Pamatujte, že nemusíte všechno vymyslet sami - inspirujte se, nechte si poradit od odborníků. Ať už postavíte jakýkoliv krb, teplo, praskající oheň vytvoří kouzelnou, rodinnou a uklidňující atmosféru, že se vám nebude chtít vracet do reality.

 Kohoutová Klára

 

Zanechat komentář

Všechny pole s (*) jsou povinné.